TEKNİK ARITMA

Elektrodeiyonizasyon (EDI) - 960 m3/ gün

Firmamız Teknik Arıtma, ülkemizde yer alan önemli Termik Santrallerimizden biri için 2 kademe Reverse Osmosis (Double Pass Reverse Osmosis) ünitesi çıkış suyundan ultra saf su üretmek üzere projelendirdiği yüksek iyon giderim verimliliğine sahip, EDI (Elektrodeiyonizasyon) ünitesini 2023 yılında devreye almıştır.

Ultra Saf su üretim sisteminin (EDI) besleme suyu < 3 µS/cm iletkenliğe sahip 31.6 m3/h ürün suyu kapasiteli DP RO ünitesidir.

Sudaki artı (+) ve eksi (-) yüklü iyonların anot ve katot elektrodları ile ayrıştırılması prensibine dayalı çalışan EDI ünitesi saf suyu ultra saf su haline getirmektedir.

Üretim suyu iletkenliğini 0,05 mikro Siemens = 18 MegaOhm seviyesine düşüren EDI ünitesinde toplamda 8 stack kullanılmış ve %95 verim ile çalıştırılmaktadır.

1.6 m3 debideki konsantre çıkış suyu ise ham su deposuna geri beslenerek pratikte EDI ünitesinin sıfır drenaj suyu ile çalışmasına olanak vermektedir.

Çevreci olan EDI sisteminde, reçineli teknolojilere göre safsu ve ultrasafsu eldesi için asit ve kostik kullanılmamaktadır. Kimyasal depolama, rejenerasyonda kimyasal kullanım ve drenaj suyunda nötralizasyon ünitesi gerektirmemektedir.

Üretilen ultra saf su enerji santralinde elektrik üretimi için kullanılan türbinin ihtiyacı olan buharın elde edilmesi için tesise beslenmiştir.

Üretim debisi ve üretilen suyun değerleri 2023 yılı proje değerleri ile uyumlu olarak devam etmektedir.