TEKNİK ARITMA

Geri Kazanım

Evsel Atıksularda Geri Kazanım

1.Kullanma Suyu Eldesi

Evsel atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik/mikrobiyolojik parametreleri dikkate alınarak, suyun içerisindeki askıda katı maddeleri (TSS) ve organik maddeleri filtre eden, iletkenliği düşüren sistemler kullanılır. Bu sistemler şunlardır:

 • Membrane Bioreactor (MBR)

 • Ultrafiltrasyon (UF)

 • Multimedya Filtrasyon

 • Aktif Karbon

 • Reverse Osmosis (Ters Ozmoz)

 • Electrodialysis Reversal (EDR)

Bu sistemler projelendirilerek kullanma suyu üretilmektedir.

2.Proses Suyu Eldesi

Evsel atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik/mikrobiyolojik parametreleri dikkate alınarak, suyun içerisindeki askıda katı maddeleri (TSS) ve organik maddeleri filtre eden, iletkenliği düşüren sistemler kullanılır. Bu sistemler şunlardır:

 • Membrane Bioreactor (MBR)

 • Ultrafiltrasyon (UF)

 • Multimedya Filtrasyon

 • Aktif Karbon

 • Double Pass Reverse Osmosis (İki Kademeli Ters Ozmoz)

 • Elektrodeiyonizasyon (EDI)

Bu sistemler projelendirilerek proses suyu üretilmektedir.

Endüstriyel Atıksularda Geri Kazanım

1.Kullanma Suyu Eldesi

Endüstriyel atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik/mikrobiyolojik parametreleri dikkate alınarak, suyun içerisindeki askıda katı maddeleri (TSS) ve organik maddeleri filtre eden, iletkenliği düşüren sistemler kullanılır. Bu sistemler şunlardır:

 • Membrane Bioreactor (MBR)

 • Ultrafiltrasyon (UF)

 • Multimedya Filtrasyon

 • Aktif Karbon

 • Reverse Osmosis (Ters Ozmoz)

 • Electrodialysis Reversal (EDR)

Bu sistemler projelendirilerek kullanma suyu üretilmektedir.

2.Proses Suyu Eldesi

Endüstriyel atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik/mikrobiyolojik parametreleri dikkate alınarak, suyun içerisindeki askıda katı maddeleri (TSS) ve organik maddeleri filtre eden, iletkenliği düşüren sistemler kullanılır. Bu sistemler şunlardır:

 • Membrane Bioreactor (MBR)

 • Ultrafiltrasyon (UF)

 • Multimedya Filtrasyon

 • Aktif Karbon

 • Double Pass Reverse Osmosis (İki Kademeli Ters Ozmoz)

 • Elektrodeiyonizasyon (EDI)

Bu sistemler projelendirilerek proses suyu üretilmektedir.