TEKNİK ARITMA

Deniz Suyu Arıtma

Kullanma Suyu Eldesi

Deniz sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik/mikrobiyolojik parametreleri dikkate alınarak, suyun içerisindeki askıda katı maddeyi (TSS) filtre eden ve iletkenliği düşüren sistemler kullanılır. Bu sistemler şunlardır:

  • Multimedya Filtrasyon: Farklı boyutlardaki granüler medya katmanları kullanılarak askıda katı maddeler ve bazı ağır metaller tutulur.

  • Ultrafiltrasyon: Membran teknolojisi ile suyun içindeki mikroorganizmalar ve küçük partiküller filtre edilir.

  • Reverse Osmosis (Ters Ozmoz): Yüksek basınç altında suyun içindeki çözünmüş tuzlar ve diğer küçük moleküller uzaklaştırılır.

Bu sistemler projelendirilerek, Türk Standartları TS 266 ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) limit değerlerine uygun kullanma suyu üretilir.

İçme Suyu Eldesi

Deniz sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik/mikrobiyolojik parametreleri dikkate alınarak, suyun içerisindeki askıda katı maddeyi (TSS) filtre eden ve iletkenliği düşüren sistemler kullanılır. Bu sistemler şunlardır:

  • Multimedya Filtrasyon: Farklı boyutlardaki granüler medya katmanları kullanılarak askıda katı maddeler ve bazı ağır metaller tutulur.

  • Ultrafiltrasyon: Membran teknolojisi ile suyun içindeki mikroorganizmalar ve küçük partiküller filtre edilir.

  • Reverse Osmosis (Ters Ozmoz): Yüksek basınç altında suyun içindeki çözünmüş tuzlar ve diğer küçük moleküller uzaklaştırılır.

Bu sistemler projelendirilerek, Türk Standartları TS 266 ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) limit değerlerine uygun içme suyu üretilir.

Proses Suyu Eldesi

Deniz sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik/mikrobiyolojik parametreleri dikkate alınarak, suyun içerisindeki askıda katı maddeyi (TSS) filtre eden ve iletkenliği düşüren sistemler kullanılır. Bu sistemler şunlardır:

  • Multimedya Filtrasyon: Farklı boyutlardaki granüler medya katmanları kullanılarak askıda katı maddeler ve bazı ağır metaller tutulur.

  • Ultrafiltrasyon: Membran teknolojisi ile suyun içindeki mikroorganizmalar ve küçük partiküller filtre edilir.

  • Double Pass Reverse Osmosis (İki Kademeli Ters Ozmoz): İlk aşamada RO ile arıtılan su, ikinci bir RO aşamasından geçirilerek daha saf hale getirilir.

  • Electrodeiyonizasyon (EDI): İyon değişim membranları ve elektrik akımı kullanılarak suyun iletkenliği daha da düşürülür.

Bu sistemler projelendirilerek, Türk Standartları TS 266 ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) limit değerlerine uygun proses suyu üretilir.