TEKNİK ARITMA

Ters Ozmoz

Ters osmoz , suda ergimiş olan iyonların basınç altında 1/1.000.000 mm gözenek çapına sahip yarı geçirgen membrandan oluşan seçici geçirgen bir tabaka üzerinde  gerçekleşen seperasyon yöntemi ile suyun saflaştırılmasıdır.

Kullanım Alanları:

  • İçme ve Kullanma suyu eldesinde
  • Proses için saf su eldesinde
  • Arıtılmış atık su geri kazanımında
  • Deniz suyundan kullanma suyu eldesinde

Benzer Ürünler