TEKNİK ARITMA

Nanofiltrasyon

Nanofiltrasyon, moleküler ağırlık sınırı ultrafiltrasyon ile ters osmoz arasında olan bir membran ayırma yöntemidir. Bakterilerin, virüslerin, organik maddenin ve sertliğin uzaklaştırılmasında kullanılır. İşlem basınç altında 1/100.000 mm gözenek çapına sahip yarı geçirgen membrandan oluşan seçici geçirgen bir tabaka üzerinde gerçekleşen seperasyon  yöntemidir.

Kullanım Alanları :

  • İçme ve Kullanma suyu eldesinde  
  • Proses için yumuşak su eldesinde
  • Arıtılmış atık su geri kazanımında
  • Membran sistemleri ön arıtımında

Benzer Ürünler