TEKNİK ARITMA

MBR

Membran biyoreaktör sistemi, biyolojik arıtım metotlarından biri olan aktif çamur prosesini daldırma tip membran ayırma prosesiyle birleştiren arıtma teknolojisidir.

Kullanım Alanları

Evsel ve endüstriyel atık su arıtımında

Benzer Ürünler