TEKNİK ARITMA

Ultrafiltrasyon

Suda bulunan askıda katı maddenin ve mikroorganizmanın filtre edilmesinde kullanılan PVDF veya PES malzemeden hollow fiber teknolojisi ile üretilen 1/10.000 mm gözenek çapına sahip yarı geçirgen membrandan oluşan basınç farkı ile ters yıkama yapabilen filtrasyon sistemidir.

Kullanım Alanları :

  • İçme ve Kullanma suyu eldesinde
  • Proses için filtrelenmiş su eldesinde
  • Arıtılmış atıksu geri kazanımında
  • Membran sistemleri ön arıtımında

Benzer Ürünler