TEKNİK ARITMA

Ozon

Ozon 3 adet oksijen atomundan oluşan, sudaki kokunun, demir ve mangan gibi inorganik maddelerin yanı sıra herhangi bir sebeple suya karışan organik maddeleri, ilaç kalıntılarını ve pestisitleri etkin şekilde yükseltgenmesi ile ortamdan uzaklaştıran, uygun şekilde ve doğru miktarlarda kullanıldığında etkin bir kimyasal ve mikrobiyolojik dezenfektandır.

Kullanım Alanları

İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda

Su ve Atıksu arıtma tesislerinde  ön – son dezenfeksiyon aşamalarında

Benzer Ürünler