TEKNİK ARITMA

Ultrafiltrasyon - 960 m3/day

Firmamız Teknik Arıtma tekstil sektöründe yer alan işletmemizin atıksu deşarj suyundan yüksek üretim verimliliğine sahip, proses suyu eldesi için kullanılan saf su üretim sistemini 2015 yılında devreye almıştır.

Saf su üretim sisteminin ilk aşamasında 60 m3/h üretimli Aktif Karbon (AC) filtresi, 54 m3/h üretim debisi olan 16 adet ZW1500 modüllü Ultrafiltrasyon ünitesi bulunmaktadır.

Son aşamada ise %75 verim ile çalışan 40 m3/h üretim suyu kapasiteli Reverse Osmosis (RO) ünitesinden saf su elde edilmektedir. RO üretim suyunda düşen pH, pH şartlandırma ünitesi ile 7,2-7,5 seviyesine getirilmektedir.

Üretilen Saf Su işletmenin kazan besi suyu ile soğutma kulesi besi suyu ihtiyacı geri kazanılan bu sudan karşılanmıştır.

Ultrafiltrasyon ve Reverse Osmosis ünitesinin bir şasede imalatının yapıldığı bu sistemde, üretim debisi ve üretilen suyun iletkenliği 2015 yılı proje değerleri ile uyumlu olarak devam etmektedir.