TEKNİK ARITMA

Ultrafiltrasyon - 6000 m3/gün

2014 yılında devreye aldığımız 250 m3/saat kurulum kapasitesi olan Ultrafiltrasyon (UF) sistemimiz, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmemizde Reverse Osmosis (RO) sisteminin ön arıtma grubunda ve genel proses suyu ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmaktadır.

Ultrafiltrasyon sistemimiz ham sudaki askıda katı maddeyi (AKM) 0.1 µ (mikron) filtrasyon hassasiyeti ile sudan uzaklaştırmakta ve demir, mangan gibi ağır metaller ile organik maddeyi filtreleyerek proseste kullanılmak üzere istenilen su kalitesine getirmektedir.

Sistem performansı 2014 yılı proje değerleri ile uyumlu olarak devam etmektedir.