TEKNİK ARITMA

Ultrafiltrasyon - 360 m3/gün

Firmamız Teknik Arıtma, yüksek üretim verimliliğine sahip, İçme Suyu Şişeleme Tesisinde kullanılan su üretim sistemini 2012 yılında devreye almıştır.

İçme suyu üretim sisteminin ilk aşamasında 20 m3/h üretim debisi olan Ultrafiltrasyon ünitesi ve 19 m3/h kapasiteli Aktif Karbon (AC) filtresi bulunmaktadır. Ultrafiltrasyon sistemi ile partikülleri < 0.1 µ a kadar filtreleyerek bakteri ve virüsleri sudan uzaklaştırmaktadır.

Son aşamada ise %75 verim ile çalışan 15 m3/h üretim suyu kapasiteli Reverse Osmosis (RO) ünitesinden üretim suyu elde edilmektedir. Üretilen su ~75 µS/cm kalitesinde arıtılmış su deposuna yönlendirilir.

Üretim debisi ve üretilen suyun iletkenliği 2012 yılı proje değerleri ile uyumlu olarak devam etmektedir.