TEKNİK ARITMA

Ters Ozmoz - 950 m3/gün

Firmamız Teknik Arıtma, Orta Afrika da ham su kaynağı olarak Nil Nehri'ni kullanarak projelendirdiği yüzey suyundan yüksek üretim verimliliğine sahip, içme suyu üretim sistemini 2022 yılında devreye almıştır.

İçme suyu üretim sisteminin ilk aşamasında 50 m3/h kapasiteli Aktif Karbon (AC) filtresi, ikinci aşamasında 45 m3/h üretim debisi olan ZW1500 modül kullanılan Ultrafiltrasyon ünitesi bulunmaktadır. Ultrafiltrasyon sistemi ile askıda katı maddeleri 0.1 µ a kadar %99 oranında filtrelemekteyiz.

Üçüncü aşamada ise %85 verim ile çalışan 38 m3/h üretim suyu kapasiteli Reverse Osmosis (RO) ünitesinden içme suyu kalitesinde ürün suyu elde edilmektedir.

Üretilen ürün suyu son aşamada ozonlama ile istenilen içme suyu kalitesi değerlerine getirilerek şişelenmektedir.

Üretim debisi ve üretilen suyun değerleri 2022 yılı proje değerleri ile uyumlu olarak devam etmektedir.