TEKNİK ARITMA

Ters Ozmoz - 1800 m3/gün

2014 yılında devreye aldığımız 75 m3/saat kurulum kapasitesi olan Reverse Osmosis (RO) sistemimiz, gıda sektöründe genel proses suyu ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmaktadır.

Reverse Osmosis sistemimiz yüksek iyon giderim hassasiyeti ile suyu saflaştırmakta ve suda bulunan anyon & katyonları gidererek proseste kullanılmak üzere istenilen su kalitesine getirmektedir.

Sistem performansı 2014 yılı proje değerleri ile uyumlu olarak devam etmektedir.