TEKNİK ARITMA

EDR

Evsel ve Endüstriyel nitelikli kullanma suyu eldesinde veya atıksu geri kazanımında kullanılan ,anot ve katot elektrotlardan oluşan, yarı geçirgen membran teknolojisi ile anyon ve katyon reçinenin  bulunduğu düşük besleme basıncı, yüksek üretim, düşük  konsantre debisine sahip  iyon giderim sistemdir. 

Kullanım Alanları

Yüzey suyundan kullanma suyu eldesinde

Arıtılmış atık su geri kazanımında

Benzer Ürünler